Hakovy dopravnik

Nápoje z najčastejšie používaných zariadení na prepravu a dávkovanie sypkých materiálov sú skrutkové podávače, nazývané tiež dopravníky. Nájdeme ich prakticky v každom obchode, ktorý vyrába suché zmesi, ale nie len. Miesta, v ktorých nájdu krmítka svoje miesto, sú vysoké more, nie je možné ich vymenovať.

Skrutkový podávač je nádoba, ktorá sa používa na prepravu rôznych druhov prachu, od veľmi jemných až po zrná s vysokou granuláciou. Vďaka tomu je jeho implementácia veľmi široká. Okrem toho ďalšou výhodou tohto výstupu je skutočnosť, že transport týchto prachov môže prebiehať tak v stupni, keď je tiež v akomkoľvek uhle.

Je tu rozdelenie závitovkových dopravníkov pre potrubné a žľabové dopravníky. Prvý z nich sa vyznačuje väčšou veľkosťou a - čo je v ňom - ​​väčšou účinnosťou. Pokiaľ ide o žľabové dopravníky, ich veľkou výhodou je skutočnosť, že umožňujú prístup lavičiek k dopravníku, čo je nevyhnutné vo formách, keď potrebujeme riadiť trasu prepravy.

Pri navrhovaní závitovkových dopravníkov sa berie do úvahy predovšetkým hodinový výkon. Dobre zvolené materiály a špecifická konštrukcia zaručujú dlhú životnosť a spoľahlivosť aj pri manipulácii s ťažkými brúsnymi materiálmi.

Je však veľké, že závitovkové dopravníky sú však vyrábané podľa zvláštnych pokynov poskytnutých užívateľom. Obzvlášť dôležitá je dĺžka a veľkosť zariadenia, ale zároveň umiestnenie vstupu a výstupu a určenie uhla sklonu. Zosilnené verzie podávača sa často vyrábajú vďaka výrobe zariadenia v obzvlášť ťažkých podmienkach.

Pre tých, ktorí môžu používať podávač, existuje široká škála oblastí. Je dôležité ich nájsť v betónových závodoch, v blízkosti vykurovacích pecí, ako aj v potravinárskom sektore. Veľmi často sa na ne vzťahuje pri spracovaní obilia, napríklad pri jeho vetraní alebo čistení. Šnekové podávače sú tiež dychtiví pre chovateľov, ktorí miešajú a používajú suché krmivo pre svoje zvieratá.