Modul program mayu diri sekolah menengah

Program Optima je sieťou mnohých integrovaných modulov založených na tejto databáze. Vo vzťahu k zdrojom danej spoločnosti je možné moduly voľne kombinovať. Program vytvára na mieste siete Microsoft Windows (možná práca pre jedného používateľa a on-line triedy (Microsoft Internet Explorer 7.0 alebo vyšší.

Program Optima funguje určite na základe databázy Microsoft SQL Server 2005, 2008 alebo 2008 R2 (verzia 2000 nie je podporovaná. Počas inštalácie sa musíte naučiť s ďalšími požiadavkami na konfiguráciu multimediálneho vybavenia a obsahu samostatnej licencie. Systém ľudských zdrojov je určený pre ľahké a stredné podniky. Pracuje dokonale s ďalšími prvkami, ako je fakturácia, riadenie a obchod s časopisom. Umožňuje:- registrácia zamestnancov, \ t- zúčtovanie platieb s prihliadnutím na neprítomnosť, nadčasy, \ t- kontrola neprítomnosti zamestnanca, dní dovolenky,vytváranie opráv na uverejňovanie pracovných zoznamov,- zúčtovanie zmlúv, \ t- účtovanie o neprítomnosti týkajúce sa rodičovskej, rodičovskej dovolenky, materskej dovolenky, dodatočných dovoleniek z dôvodu narodenia dieťaťa, \ t- rozdelenie kompenzačnej platby na hotovosť a prevody s uvedením príslušného bankového účtu, \ t- zúčtovanie zmlúv s cudzincami,- výpočet a tlač daňových priznaní, \ t- vytváranie personálnych dokumentov ako pracovnej zmluvy, prílohy k zmluvám,- príprava informácií pre PFRON a pomocné výtlačky pre DEK-II a DEK-I-0,- archivácia formulárov ľudských zdrojov,- úhrada odmien zamestnancov vyslaných do zahraničia.Modul ľudských zdrojov má na druhej strane doplnkovú funkciu, napríklad službu pre úverové a úverové fondy. Možno ho skombinovať so systémom Comarch ERP XL s organizmom Comarch ERP Altum, s mobilnými aplikáciami: Comarch ERP e-Pracownik a Comarch ERP Mobile Fleet. Správne zadávanie údajov do systému Optima umožňuje efektívnu organizáciu personálneho oddelenia a sekretariátu. Modul pracuje so systémom Payer, ktorý umožňuje vykonávať vyrovnanie so Sociálnou poisťovňou.