Pokladna dsa 45

Pokladnica novitus je určená osobám, ktoré hovoria o súkromnej hospodárskej činnosti a ich príjem presiahol hodnoty uvedené ministerstvom financií.

Počas dňa by sa malo vydať potvrdenie pre produkt zakúpený používateľom, ktorý potom tvorí základ sťažnosti pre spotrebiteľa a pre osobu, ktorá podniká, je predpokladom na vyrovnanie daňovej hlavy.

Na tento účel je potrebné tlačiť denné - denné fiškálne správy a mesačné - mesačné fiškálne správy. Fiškálna správa (alebo rovnaká denná alebo mesačná je text, ktorý sa zverejňuje v registračnej pokladnici a ktorý spôsobil odstránenie dane a obratu z dane, ktoré spôsobuje takzvaný smer a výšku dane v danom časovom období (deň alebo celý mesiac. Účelom tohto opisu je ukázať váš denný alebo mesačný hrubý príjem s podrobným uvedením rôznych sadzieb DPH.

Kedy tlačiť správy z pokladnice

Ako sa stalo vyššie, existujú dva spôsoby fiškálnych správ: denné a mesačné. Ako naznačujú iba názvy, správy z pokladnice sa odrážajú každý deň a jedenkrát v máji, čo sa týka ich účinku.

Denná fiškálna správa sa odráža vo výkone predaja v konkrétny deň, a to až do 24:00. Je možné ho vytlačiť neskôr a pred prvým predajom nasledujúci deň. Malo by však byť v súčasnosti, že výtlačok po 24:00 použije iný dátum. Denná fiškálna správa nám ukáže sumu, za ktorú boli výrobky v ten deň predané.

Daňový úrad musí a mesačné fiškálne správy. Mesačné fiškálne správy sa musia uchovávať až do mesiaca do polnoci, pred prvou transakciou v druhý deň, ktorý začína nasledujúci mesiac. Mesačná správa je dokument vytlačený na pokladnici, ktorý obsahuje všetky predtým vytlačené denné správy. Takáto správa nám ukazuje zoznam úspechov za veľký mesiac. Mesačné správy sa vyhotovujú iba raz mesačne.

Ak je denná alebo mesačná správa vypracovaná po polnoci, ale pred prvým predajom a správa bude inokedy, nie je niečo naštvané, pretože v súčasnej potrebe nie je potrebné vysvetľovať.