Pokladna pre deti smoby

Od samého začiatku by sme si mali jasne uvedomiť, že bezohľadné a zvláštne nedodržanie termínu povinnej kontroly našej pokladnice má absolútne za následok nepríjemnú potrebu tzv. Vrátenia zľavy z kancelárie, v ktorej bola kúpená. Je potrebné uviesť, že takíto daňovníci sú vystavení týmto druhom sankcií, ktoré v rovnakom trojročnom období od inaugurácie záznamov nepodali - pri vytváraní a dodatočne v záväznej lehote - registračnú pokladňu na povinnú technickú kontrolu. Povedzme tiež, že takúto kontrolu vykonáva správna služba.

Nepochybne by sa povinná revízia registračnej pokladnice mala vykonať najmenej každé dva roky. Musíte sa tiež postarať o to, čo presne tieto dva roky znamenajú v podnikaní. Pretože s presným výpočtom musíte počítať s časom začiatku, je to deň, v ktorý sa uskutočnila fiškalizácia pokladnice alebo deň tohto technického preskúmania.

Preto daňovníci pri nákupe registračných pokladníc môžu (a mali by vziať do úvahy - v súvislosti s potrebou revízie - dvojročné obdobie od okamihu zdaňovania zariadenia. Samozrejme, túto fiškalizáciu vykonáva špecialista v súčasnom hnutí. Zo série samotný fiškálny proces spočíva v konkrétnom začiatku fiškálneho modulu pokladnice.

Pred nákupom registračnej pokladnice by ste mali získať predstavu, alebo sa vo vašom centre ťaží autorizované servisné stredisko, ktoré si môžete vytvoriť zadaním príslušného hesla do vyhľadávacieho nástroja & nbsp; "služba registračnej pokladnice".

Povinná revízia pokladnice sa obmedzuje na niekoľko činností. Servisný technik najprv vykoná audit stavu pečatí v registračnej pokladnici. Skontroluje ich synchronizáciu so záznamami umiestnenými v servisnej knihe. Profesionál tiež kontroluje všeobecný stav pokladne. Hodnotí základnú dosku, fiškálnu pamäť a fiškálny modul. Zároveň testuje správnu funkciu displeja pre človeka. Okrem toho overuje program pokladnice a verziu tohto projektu v texte podľa záznamov - opäť - v čl. Servisný technik napokon zaznamená do servisného čítania oficiálny výsledok preskúmania - s možnými požiadavkami a pozorovaniami.Poplatok za inšpekciu sa pohybuje od sto do dvesto zlotých - za jednu pokladňu.

Ak by sme celú operáciu nazvali technickou kontrolou, mohlo by dôjsť k niekoľkým klamlivým. Prečo? Pretože počas kontroly sa kontrolujú iba tie skupiny zariadení, ktoré sú priamo zodpovedné za nič nové, ako napríklad zaznamenávanie obratu. Potom je tu účel kontroly.

Povinné preskúmanie registračnej pokladnice je preto vecou opatrnosti, ktorá sa oplatí starostlivo venovať osobitnú pozornosť.