Smernica eu bim

Smernica ATEX v poľskom právnom poriadku bola zavedená 28. júla 2003. Je vhodný pre dátové produkty určené na publikovanie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Príslušné výrobky musia byť vyrobené tak, aby spĺňali prísne požiadavky, nielen pre bezpečnosť, ale aj pre zdravotnú starostlivosť. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

V podstate ustanovení predmetného normatívneho aktu, úroveň bezpečnosti a súvisiace postupy posudzovania vo veľkej miere závisia od stupňa ohrozenia životného prostredia, v ktorom bude zariadenie fungovať.Smernica ATEX špecifikuje prísne požiadavky, ktoré musí výrobok spĺňať, aby bol praktický v potenciálne výbušnom prostredí. Ktorá zóna je to však? V prvom rade hovoríme o baniach z čierneho uhlia, kde je veľmi pravdepodobné, že metán alebo uhoľný prach explodujú.

Smernica ATEX má podrobné rozdelenie zariadení na linke. Sú tam dvaja. V počte skupiny sa získajú zariadenia, ktoré sa uskutočňujú v podzemí bane a na povrchoch, ktoré môžu byť metánové výbušniny. Druhá časť je spojená so zariadeniami, ktoré idú na ďalšie miesta a ktoré môžu byť ohrozené výbušnou atmosférou.

Prolesan Pure

Táto smernica stanovuje základné všeobecné požiadavky na všetky zariadenia, ktoré sa tvoria v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu prachu z metánu / uhlia. S harmonizovanými súčiastkami však možno objaviť dlhodobejšie požiadavky.

Treba mať na pamäti, že zariadenia podobné práci v potenciálne výbušnom prostredí by mali byť označené značkou CE. Identifikačné číslo notifikovaného orgánu by sa malo vrátiť za značku, ktorá by mala byť čistá, viditeľná, nezničiteľná a čitateľná.

Notifikujúci orgán skúma celý bezpečnostný systém alebo jeden z nástrojov na konečné zabezpečenie súladu so súčasnými pravidlami a očakávaniami smernice. Treba tiež pripomenúť, že od 20. apríla 2016 bude súčasná smernica nahradená novými informáciami ATEX 2014/34 / EÚ.