Testovanie bonity

Banka neplánuje poskytnúť žiadne dotácie. Zaručený dlh môžu vziať tí, ktorí morálne hádajú pri platení debetu, ale majú poistenie proti náhodnému zhoršeniu morálnej kvality, v skutočnosti, že banka by mohla donútiť známy kapitál. Preto predtým, ako hľadáme pôžičku, banka prenikne do vlastnej úverovej sily. Hlavným úspechom banky v súčasnom rozsahu je skúsenosť možného muža v spoločnosti Credit Information Company. Banka je schopná skontrolovať, či debetná jednotka nepredstavovala rýchlo problémy s splácaním úveru v divergentných bankách, v súčasnosti však nemá priemerné budúce poplatky, čo by mohlo skomplikovať jej platbu nekonvenčným nátlakom. Druhé gesto bude racionalizovať prostredníctvom banky veľkosť častice, ktorú budeme vyplácať v každom mechu. Banka preskúma objem našich tržieb a odpočíta aj všeobecné zahraničné záruky. Pri skúmaní miestneho úverového limitu sa bude naša materiálová podoba stále osvedčovať ako spoľahlivá. Pri podávaní žiadosti o debet vo frankoch sa poľská úverová sila nechá posudzovať za sumu o 20% jasnejšiu ako tá moderná, pre ktorú žiadame.