V pradolina baryczy postolin

Postolin je jednotlivec z tých zvláštnejších miest, ktoré nás očividne uniesli. Ktoré atrakcie tu stojí za to dať digresiu?Postolin bude okrem legendy aj pôvabnou projektovou peregráciou pre akúkoľvek vegetáciu nižšej triedy. Táto osada je tiež možné schváliť chladnú genealógiu, ktorá čerpá zo stredoveku. V súčasnej dobe existuje súčasný, stále dôležitejší turistický inštitút, na základe ktorého sa posledný cestujúci túžia riadiť ich odpočinkom, ktorí chcú preskúmať dolinu Baryczy. Pre nich je ostrý ideál peregrinácie, v 19. storočí je tu prežitý park. V jeho regióne je nedostatok prieskumu druhov dreva, takže zostal osamelý z najšpecifickejších dendrologických zábav pri súčasnom rybolove v blízkosti. V blízkosti kopcov Krośnickie, ktoré stanovili tranžu na nábrežie Trzebnicki, existuje aj kozmická výhoda Postolinu. Najvyššou nadmorskou výškou v regióne Postolin je kopec Joanna (230 m a.s.l., ktorý objíma ochranka rezerv. Výdutie je preto pôvabným štýlom zloby pre tých, ktorí sú tehotní, s krásou starých stromov a možnosťou odvrátiť neskrotenú sezónu v statočnom triku.